0 ks

0,00

0

0,00€

Gibbscam

GIBBSCAM A STROJE A NÁSTROJE CNC EXPERT, spol. s.r.o.

GibbsCAM je ľahko použiteľný pomocník na prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje, ktorý umožňuje aj plynulú integráciu s akýmkoľvek CAD systémom. NC programátor, obrábač alebo výrobný technik – všetci užívatelia nájdu známu terminológiu, ikony dávajú zmysel a procesy sú logické. S GibbsCAM-om je príprava NC programov flexibilná, rýchla a spoľahlivá.

             

JE VŠADE TAM, KDE CNC OBRÁBANIE DÁVA ZMYSEL

GibbsCAM je predovšetkým riešenie na prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje, teda frézovacie a sústružnícke, pre sústružnícko-frézovacie stroje s osou C aj Y s jedným vretenom, podporou koníka, podávačom tyčí, ale aj dvoj a viackanálové obrábacie stroje, s dvoma vretenami, stroje s osou B aj pre dlhotočné CNC automaty. Možno s ním pripravovať NC programy na frézovanie na polohovacích otočných stoloch s podporou viacnulových bodov, štvor až päťosové indexované obrábanie, päťosové plynulé obrábanie aj NC programy pre WireEDM drôtové rezačky.

CAM PRE CAD

GibbsCAM obsahuje aj technologický CAD pre prácu priamo z papierových výkresov. Samozrejmosťou je načítanie DXF a DWG výkresov, ale aj import ľubovoľných CAD modelov, ich potrebná úprava (zalepenie otvorov, atď.) a následné obrábanie sústružníckymi (podpora sústružníckych cyklov atď.) a frézovacími (2,5D; 3D; Volumill; 5os plynule) stratégiami.

NIKDY NEBUDETE SAMI

Po dvojdennom zaškolení dokáže NC programátor generovať a nastavovať prvé NC programy na mieru upraveným postprocesorom. K dispozícii je knižnica technologických procesov, podpora tvarových nástrojov, podpora sústružníckych cyklov, editor NC programov, nastavovacie listy a vždy priateľ na telefóne.

OD VÝKRESU K FAKTÚRE

Pretože je každá zákazka odlišná, GibbsCAM dovoľuje užívateľovi mnoho rôznych spôsobov práce. Vždy sa začína importom geometrie, a to buď 2D výkresov v najrôznejších formátoch, alebo vlastnou tvorbou podľa tradičných spôsobov počítačového konštruovania. Importovať do programu je však možné i telesá v 3D dátach z rôznych CAD aplikácií. Druhým krokom je tvorba dráh jednotlivých nástrojov. Ide o výber konkrétneho obrábacieho nástroja a voľbu požadovaného procesu. Po výpočte dráh nástrojov umožňuje GibbsCAM optimalizovať výrobné procesy, a to aj multifunkčné obrábacie  technológie  s  ich  viacerými  vretenami  a  viacerými  nástrojovými hlavami aj s pomocnými funkciami, ako sú podávače tyčí, lopatky a poťahováky. Následne prebieha virtuálna kontrola a úprava projektu   a jeho celkové preverenie. Proces virtuálnej kontroly vie podrobne skontrolovať proces výroby v ktorejkoľvek jej fáze „nanečisto“ a predchádza tak zbytočným výdavkom či stratám času. V tejto  fáze je možné upraviť NC program presne podľa výrobných požiadaviek. Posledným krokom od stola je vygenerovanie NC programu pre konkrétny CNC obrábací stroj a príprava výrobnej dokumentácie. Nasleduje práca v dielni, a to nastavenie CNC obrábacieho stroja podľa dodanej dokumentácie, vlastné obrábanie, priebežné meranie a čiastkové korekcie opotrebovaných nástrojov. Ak je zákazka dobre a včas vyrobená, je možné vzniesť požiadavku na ekonomické oddelenie, aby zákazníkovi vystavili faktúru.

NIEČO O NAŠICH ZÁKAZNÍKOCH

GibbsCAM v SR našiel uplatnenie u CNC obrábačov, ktorí majú pozitívny prístup k remeslu, teda vedia, čo je to obrábanie a predovšetkým vedia, že nie je možné spoliehať sa na automatické programovanie na jedno kliknutie. GibbsCAM je využívaný v malých, stredných aj veľkých firmách, od Ašu po Košice. Nachádza uplatnenie vo firmách, kde nehľadajú úžasný farebný software svetovej značky,  alebo  riešenie  „CAM, rob za mňa!“, ale u CNC obrábačov, ktorí hľadajú riešenie, teda intuitívny výkonný CAM, nezávislý na CADe. CAM s možnosťami, keď si NC programátor môže zvoliť a ovplyvniť dráhy nástrojov tak, ako si myslí,  že je to správne, vo firmách využívajúcich štandardný HW, ale predovšetkým vo firmách vyžadujúcich dobrú podporu na telefóne a personifikované postprocesory vychádzajúce z predstáv NC programátora.

TO ČO VIEME MY, NAUČÍME AJ VÁS! AK BUDETE CHCIEŤ

Ak hľadáte CAM software pre vaše CNC obrábanie, nehľadajte software, ale hľadajte partnera, ktorý vám nielen predá obal s DVD, ale bude vás sprevádzať aj pri začiatkoch vašej výroby. Ak to budeme my, budeme sa snažiť!

 

Stanislav Lichý       +421 915 897 336        servis@cncexpert.sk

 

Zdroj:
www.gibbscam.cz
www.youtube.com