0 ks

0,00

0

0,00€

Nástrojové a obrobkové sondy

Spoločnosť BLUM-NOVOTEST GmBH bola založená v roku 1968 so sídlom v Ravensburgu. Je jedným z popredných svetových výrobcov meracej technológie pre obrábacie stroje, letecký a automobilový priemysel. Rodinný podnik zamestnáva viac než 480 zamestnancov v Európe, USA, Číne, Japonsku, Taiwane, Singapure, Kórei, Indii, Brazílii, Thajsku a Rusku.

NÁSTROJOVÉ DOTYKOVÉ SONDY BLUM PRE CNC OBRÁBACIE CENTRÁ
Nástrojové dotykové sondy BLUM sa používajú pre rýchle a automatické taktilné nastavenie nástroja a detekciu lomu nástroja. Prvé nástrojové dotykové sondy BLUM boli uvedené na trh v roku 1983. V súčasnosti sa stali efektívnym riešením pre presnosť obrobkov a zvýšenie produktivity výroby. Sú presné a spoľahlivé.

VÝHODY NÁSTROJOVÝCH SOND
Mimoriadna časová úspora vďaka automatickému meraniu – Minimalizácia chybovosti oproti ručnému nastaveniu nástroja – Automatický výpočet a korekcia offsetu nástroja – Automatická detekcia lomu nástroja medzi obrábacími cyklami – Žiadne škody v dôsledku nepoznaného lomu nástroja – Spoľahlivé, taktilné meranie i pod chladivom – Možná výroba s minimálnou obsluhou – Realizácia kontinentálnych procesných reťazcov

      

OBROBKOVÉ DOTYKOVÉ SONDY BLUM PRE CNC OBRÁBACIE CENTRÁ
Obrobkové dotykové sondy BLUM sa používajú pre rýchle a automatické meranie obrobku a určenie nulového bodu obrobku v obrábacích centrách. Prvé obrobkové dotykové sondy BLUM sa objavili na trhu už v roku 1982. V súčasnosti sa stali efektívnym riešením pre presnosť obrobkov a zvýšenie produktivity výroby. Sú presné, spoľahlivé, dokonalé na meranie obrobku.

VÝHODY OBROBKOVÝCH SOND
Mimoriadne vysoká pojazdná a snímacia rýchlosť – Maximálna presnosť merania vo všetkých smeroch snímania – Spoľahlivé meranie i pod chladivom – Praktické prevedenie, napr. samostrediaci merací hrot – Predlžená životnosť batérie – Mechanicky robustná konštrukcia – Možná výroba s minimálnou obsluhou – Realizácia kontinuálnych procesných reťazcov – Obrobkové dotykové sondy s najvyššou kvalitou a presnosťou

     

Spoločnosť RENISHAW bola založená v roku 1973 Davidom McMurtrym (v súčasnosti výkonný riaditeľ) a Johnom Deerem (v súčasnosti predseda predstavenstva). Prvým výrobkom spoločnosti bola spínacia dotyková sonda. Tú vynašiel David McMurtry, aby vyriešil špecifickú požiadavku na kontrolu dielov motorov Olympus používaných v nadzvukovom lietadle Concorde. Tento inovatívny výrobok viedol k revolúcii v trojrozmernom súradnicovom meraní a umožnil presné meranie obrábaných súčastí a konečných zostáv. Spoločnosť RENISHAW ponúka riešenie pre nastavovanie nástrojov, detekciu poškodených nástrojov, polohovanie obrobkov, meranie obrobkov počas cyklu a premeranie prvého kusu s automatickou úpravou parametrov.

NÁSTROJOVÉ SONDY RENISHAW PRE CNC OBRÁBACIE STROJE

Snímacie systémy RENISHAW sú riešením pre zvýšenie produktivity obrábacích strojov. Pomocou nástrojových sond možno zmerať veľkosť nástroja pred začiatkom obrábania, kontrolovať poškodenie alebo zlomenie nástroja počas obrábania, znížiť zmätkovosť a zvýšiť produktivitu, napr. presným nastavením dĺžky a priemeru rezných nástrojov pred samotným obrábaním. Spoločnosť RENISHAW ponúka množstvo nástrojových sond s kontaktným i bezkontaktným meraním nástrojov a detekciou zlomených nástrojov.

VÝHODY NÁSTROJOVÝCH SOND

OBROBKOVÉ SONDY RENISHAW PRE CNC OBRÁBACIE STROJE

Snímacie systémy pre CNC obrábacie centrá a sústruhy sú určené k identifikácii a polohovaniu obrobku, aktívnej kontrole rozmerov obrobkov v priebehu obrábania, monitorovaniu stavu povrchu obrobku a overeniu konečných rozmerov hotového kusu pred vybraním zo stroja.

VÝHODY OBROBKOVÝCH SOND – PRED OBRÁBANÍM

Použitie sond znižuje náklady na drahé upínače a na ručné polohovanie obrobku analógovými odchýlkomermi. Sondy upínané na obrábacích centrách do vretena a na sústruhoch do nástrojových hláv, prinášajú nasledovné výhody – zníženie doby nastavenia stroja – automatické polohovanie obrobku, natočenie súradného systému alebo polohovanie rotačnej osy – vylúčenie chýb ručného nastavenia – zníženie počtu zmätkových kusov – zvýšenie produktivity a flexibility veľkosti dávok.

VÝHODY OBROBKOVÝCH SOND – POČAS OBRÁBANIA

Obrobkové sondy možno používať tiež na meranie počas obrábacieho cyklu a pre kontrolu prvého kusu. Ručné meranie príliš závisí od znalostí obsluhy a meranie mimo stroja je spojené s obtiažnou manipuláciou. Meranie na stroji prináša tieto výhody – automatická korekcia chýb počas obrábacieho cyklu – zvýšená istota v bezobslužných prevádzkach – adaptívne obrábanie zaisťujúce spätnú väzbu procesu a minimalizáciu odchýlok – automatická korekcia nastavenia pre premeranie prvého kusa – zníženie času nečinnosti stroja čakajúceho na výsledky kontroly prvého kusa.

      

Zdroj:
www.blum-novotest.com/cz.html
www.renishaw.cz
www.youtube.com